درباره ما

مجموعه نگین سنگ از سال 1389 و با هدف ایجاد اشتغال و نوآوری در زمینه تولید مصالح نوین ساختمانی شروع به فعالیت نمود.این مجموعه علاوه بر تولید مصنوعات سنگ به امر طراحی و ارائه خط تولید مکانیزه سنگ مصنوعی وآموزش و انتقال تکنولوژی مبادرت ورزیده و در قالب شرکت دانش بنیان همواره از نوآوری ها و علوم نوین در این زمینه بهره برده است..